Општи услови куповине примењују се на куповину свих садржаја и услуга истакнутих на nego.rs.

Уредништво портала nego.rs улаже максималне напоре да објављени садржаји буду тачни, потпуни и ажурни, али не може да преузме одговорност за евентуалне грешке настале приликом уноса. Према томе, садржај сајта користите на сопствену одговорност.

Све илустрације на сајту су нформативног карактера и не могу бити предмет било какве обавезе власника сајта према посетиоцима сајта.

ПЛАЋАЊЕ

Вашу интернет наруџбину можете платити поузећем или уколико куповину обављате из иностранства, користећи PayPal или платне картице VISA, Maestro, MasterCard или American Express, које подржавају интернет плаћање.
Куповина платним картицама обавља се на Пејпалу и средства се преносе директно на рачун продавца. nego.rs не посредује у куповини нити преносу средстава. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Напомена: Сва плаћања Пејпалом или платним картицама биће извршена у противредности у еврима, према курсу и условима плаћања Пејпала. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.

Уколико је трансакција успешна бићете враћени на нашу интернет страницу са обавештењем да је плаћање успешно обављено.

У случају да плаћање није успело, бићете враћени на нашу интернет страницу са информацијом о неуспелом плаћању и имаћете могућност да поновите плаћање.
У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу Пејпал ће повраћај средстава извршити искључиво на рачун корисника картице којом је плаћање извршено.

ИСПОРУКА

Пријем поруџбине

Приликом наручивања производа на nego.rs послаћемо Вам аутоматско обавештење о пријему поруџбине на Вашу е-адресу. Молимо Вас да нас обавестите у року од једног сата од тренуткa поручивања, уколико приметите да детаљи наруџбине нису исправни или желите да измените нешто на оригиналној поруџбини.

Време испоруке

Приликом наручивања, могуће је одабрати дан испоруке. Уколико га сами не одаберете, систем ће аутоматски доделити први слободан дан за испоруку.

Преузимање поруџбине

Ваша је одговорност да на дан испоруке прималац исте буде доступан на назначеној адреси.
Ваша је одговорност да приликом преузимања пошиљке у присуству достављача визуелно прегледате пакет како случајно не би постојала нека нежељена оштећења. Уколико је пошиљка наизглед без оштећења преузмите пошиљку и потпишите адресницу.

Уколико се на купљеном производу појаве неусаглашености у смислу одредби Закона о заштити потрошача, молимо Вас да одмах отворите захтев за рекламације на страни за подршку nego.rs/podrska.
Након пријема информација о даљем поступку ћемо Вас обавестити у најкраћем могућем року. Рок за рекламације на евентуална оштећења је 24 сата од тренутка пријема. Молимо Вас да нас обавестите у наведеном року, јер у супротном, нећемо бити у прилици да бранимо Ваше интересе и нећемо бити у прилици да обрадимо и прихватимо Вашу рекламацију.
Уобичајена пракса је да уколико Вас курир не пронађе на адреси, да Вас позове на број телефона који сте оставили приликом креирања наруџбенице и уговори нови термин испоруке. Уколико Вас и тада не пронађе на адреси, пошиљка ће се вратити нама. По пријему пошиљке, конткатираћемо Вас како би установили разлог неуручења и уговорили поновно слање које може проузроковати додатну накнаду.

Паковање производа, транспорт и безбедност

Прозводи се испоручују на жељену адресу адекватно упакован и заштићени од оштећења у транспорту. Сваки производ ћете примити у оригиналној амбалажи са припадајућом гаранцијом и сертификатом.

Право на одустајање

Према Закону о заштити потрошача Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 62/2014) куповина путем наше интернет продавнице сматра продајом на даљину. По Закону, имате право да одустанете од уговора закљученог на даљину у року од 15 дана од тренутка када Вам је производ предат у државину, односно у државину лица ког сте као купац одредили, а није превозник. Приликом одустајања можете, али немате обавезу да наведете разлог због којег одустајете. Купци и потрошачи су у овом случају физичка лица која производе купују ради намирења својих индивидуалних потреба, а не ради обављања професионалне делатности.

Закон о заштити потрошача искључује право купца да врати производ у одређеним ситуацијама. Имајући у виду асортиман производа у нашој понуди, од наведених случајева у Закону, један случај је релевантан: Испорука производа произведених према посебним захтевима потрошача или јасно персонализованих.

Процедура повраћаја производа и средстава

Уколико желите да искористите могућност одустајања од куповине, имате право на замену за други производ или повраћај новца.

Целокупну вредност плаћеног износа за наручене производе настојимо да вратимо пре рока од 15 дана, и то одмах након регистрованог захтева за повраћај на nego.rs/podrska и пријема наручених производа када их пошаљете назад.

Уколико по истеку рока од 15 дана не будете у прилици да пошаљете производ, изгубићете могућност повраћаја новца и производа и нећемо бити у прилици да Вам заменимо производ.

Молимо Вас да приликом повраћаја, обавезно производе вратите некоришћене у исправном стању са неоштећеном оригиналном амбалажом и пратећом документацијом (упутства и Гарантни лист). По пријему производа, наш кориснички сервис ће проверити исправност и неоштећеност производа, како бисмо Вам у што краћем року извршили повраћај средстава.
Као Купац имате одговорност за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, односно као купац сте искључиво одговорни за умањену вредност производа која настане као последица руковања производом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установила његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је неисправност или оштећење производа наступила кривицом купца, нажалост, бићемо у обавези да одбијемо захтев за враћањем износа, и производ ће Вам бити враћен на Ваш трошак. Терет доказивања да је поступано у складу са претходно наведеним, а ради остваривања права на одустанак од уговора на даљину је на Вама, односно купцу.

Трошкове повраћаја производа сноси купац, осим у случајевима када купац добије неисправан или погрешан производ.

Износ испоруке неће бити враћен приликом рефундирања које се обавља након што је производ испоручен.

Повраћај средстава

У случају враћања робе или повраћаја средстава купцу који је предходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, банка ће повраћај средстава на рачун  картице коришћене приликом плаћања.

Рекламације

Подношење рекламација могуће је искључиво на nego.rs/podrska. Настојимо да на све рекламације одговоримо у периоду од 2 радна дана.

ПДВ

Све исказане цене производа су финалне и без скривених трошкова. Трошкови доставе се обрачунавају приликом уноса адресе за испоруку. Обрачун ПДВа зависи од тога да ли је продавац од кога купујете производ у систему ПДВа или није. Ово ће бити назначено на рачуну који добијате директно од продавца. nego.rs не издаје фискалне рачуне већ искључиво наруџбенице.